List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pozew o nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu mieszkalnego

Poznań, dnia 20 sierpnia 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Gnieźnie

Powód: Henryk Broda, fryzjer, zam. w Poznaniu, ul. Parkowa 7 m. 27. Pozwani: 1) Antoni Wąs, tokarz, 2) Helena Wąs, bez zawodu, oboje zam. w Gnieźnie, ul. Poznańska 34 m. 3.

Wartość przedmiotu sporu: 480 zł

POZEW o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego

Wnoszę o:

1)nakazanie pozwanym opróżnienia lokalu mieszkalnego nr 3, składającego się z dwu pokoi i kuchni, przedpokoju i łazienki, znajdującego się w budynku położonym w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 34;

2)zasądzenie od pozwanych jako dłużników solidarnych na rzecz powoda kwoty 480 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu;

3)zasądzenie od pozwanych jako dłużników solidarnych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przypisanych.

Ponadto wnoszę o:

4)przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda;

5)wezwanie na świadków:

a)Katarzyny Żbik, zam. Gniezno, ul. Poznańska 34 m. 2,

b)Aleksandry Szczodry, zam. Gniezno, ul. Jasna 5.

Uzasadnienie

Powód jest właścicielem domu mieszkalnego w Gnieźnie przy ul. Poznańskiej 34, w którym pozwani, na podstawie tzw. przydziału kwaterunkowego, zajmują mieszkanie nr 3. Czynsz za ten lokal wynosi 80 zł miesięcznie.

Dowód: przesłuchanie stron.

Pozwani od dnia 1 stycznia 1999 r. zaprzestali płacenia czynszu (regulowanego).

Dowód: jak wyżej.

Mimo uprzedzenia pozwanych na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności nie dokonali oni zapłaty, tłumacząc się brakiem pieniędzy z powodu bezrobocia.

Dowód: kopie pism do pozwanych z dnia 1 maja i 1 czerwca 1999 r. oraz zeznania wymienionych świadków.

W tej sytuacji powód wypowiedział pozwanym najem na piśmie w dniu 1 lipca 1999 r., wy mieniając w nim przyczynę wypowiedzenia. Dowód: kopia pisma do pozwanych z dnia 1 lipca 1999 r. Pozwani jednak lokalu nie opuścili. Uzasadnia to wniesienie pozwu i zgłoszone w nim wnioski.

Henryk Broda

Załączniki:

1)odpisy pozwu,

             2)odpisy pism z dnia 1 maja, 1 czerwca i 1 lipca 1999 r.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.