List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Częstochowie

Powódka: Ewa Bojarska, zam. w Częstochowie, ul. Ogrodowa 2. Pozwana: Katarzyna Kurzawa, zam. w Częstochowie, ul. Marynarska 76.

Sygn. akt IIV 10/98

SPRZECIW od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Od nakazu zapłaty z dnia 2 lipca 1998 r, wydanego przez Sąd Rejonowy', doręczonego mi w dniu 4 lipca 1998 r., wnoszę sprzeciw z wnioskiem o:

1)oddalenie powództwa;

2)zasądzenie od Ewy Bojarskiej na moją rzecz kosztów procesu według norm przypisanych;

3)wezwanie na rozprawę świadka Bronisława Flisa, zam. w Częstochowie, ul. Różana 8.

Uzasadnienie

Żądanie powódki zgłoszone w pozwie jest bezzasadne. Przyznaję, że pożyczyłam od powódki kwotę 300 zł na czas do 30 listopada 1998 r. Wbrew twierdzeniom powódki wyjaśniam, że pożyczoną kwotę zwróciłam w obecności Bronisława Flisa, naszego wspólnego znajomego.

Dowód: świadek Bronisław Flis, Częstochowa, ul. Różana 8. Z tych względów sprzeciw jest uzasadniony.

Katarzyna Kurzawa

Załącznik: odpis pisma.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.