List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wypisu wyroku z uzasadnieniem

Rybnik, dnia 15 maja 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Rybniku

Powód: Wacław Majewski, zam. w Rybniku, Rynek 26. Pozwany: Henryk Śpiewak, zam. w Rybniku, ul. Sądowa 3 m. 5.

Sygn. akt I C 256/97

WNIOSEK POWODA o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie wypisu wyroku z uzasadnieniem

Proszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 10 maja 1999 r. oraz doręczenie mi wypisu tego wyroku z uzasadnieniem.

Wacław Majewski


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.