List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Curriculum Vitae (CV) 7

JERZY REKLEWSKI

ul. Damrota 14 45-064 Opole

CEL:

Stanowisko kierownika budowy w rozwijają się firmie realizującej budowę obiektów prze­mysłowych i budynków użyteczności publicznej.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

Exbud SA Kielce - 1991 do chwili obecnej

Kierownik działu remontów

Prowadziłem budowę nowych konstrukcji oraz renowację 4 centrów handlowych i 2 ma­gazynów.

Pracowałem przy konstrukcji dobudówek i renowacji hali produkcyjnej o powierzchni 1500 metrów kwadratowych.

Kierowałem remontem budynku mieszkalnego, nadzorując 11 zatrudnionych pracowników oraz budową osiedla domków w zabudowie szeregowej na obszarze 10 hektarów.

Przeszkoliłem 2 osoby, które szybko awansowały na stanowisko brygadzisty.

Przeprowadziłem zmiany w organizacji robót remontowych, zwiększając wydajność pra­cy o 20 procent.

Pracę w firmie rozpoczynałem jako kierownik zmiany przy montażu instalacji kanalizacyj­nych.

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych DELTA, Kraków - 1989-1991

Brygadzista na budowach osiedli mieszkaniowych

Budowałem sklep o powierzchni 1000 metrów kwadratowych.

Brałem udział w pracach remontowych i wykończeniowych w 90 budynkach mieszkalnych i obiektach przemysłowych w Krakowie i Myślenicach.

Kierowałem małą brygadą remontową przy renowacji domów mieszkalnych i obiektów przemysłowych.

WYKSZTAŁCENIE:

Wyższa Szkoła Inżynierska, Kielce

Przez 1 rok studiowałem na kierunku inżynierii lądowej

Technikum Budowlane, technik budowlany, Kielce 1987

REFERENCJE:

Na życzenie.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.