List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Gniewkowo, dnia 2 lipca 1999 r.

Do

Sądu Okręgowego Wydział Cywilny w Bydgoszczy

Wnioskodawczyni: Aniela Janiak, rolniczka, zam. w Gniewkowie, ul. Wiejska 7.

Uczestnicy: 1) Helena Pawliczek, bez zawodu, zam. w Gniewkowie,

ul. Wiejska 7,

2) Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy.

WNIOSEK o ubezwłasnowolnienie

Wnoszę o:

ubezwłasnowolnienie całkowite Heleny Pawliczek, urodzonej dnia 15 marca 1947 r. w Gniew­kowie, córki Franciszka i Zuzanny Pawliczków, zamieszkałej w Gniewkowie, ul. Wiejska 7.

Uzasadnienie

Siostra moja urodziła się 15 marca 1947 r. w Gniewkowie, jako córka Franciszka i Zuzanny małż. Pawliczków.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

Od 1992 r. Helena Pawliczek zaczęła okazywać objawy ostrej choroby psychicznej. Na polecenie lekarza przychodni rejonowej została ona umieszczona w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bydgoszczy, gdzie przebywała przez okres 6 miesięcy. Obecnie stan jej zdrowia uległ ponownie pogorszeniu. Nie jest ona w stanie kierować swoim postępowaniem, nawet trudno się z nią porozumieć.

Dowód: karta informacyjna Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bydgoszczy i za­świadczenie lekarza psychiatry Przychodni Psychiatrycznej w Bydgoszczy.

Helena Pawliczek jest niezamężna. Rodzice nasi nie żyją. Obecnie zachodzi potrzeba uregulowania sprawy spadkowej po rodzicach, którzy byli współwłaścicielami dwu zabudowanych nieruchomości.

Istnieje także potrzeba załatwienia formalności dla zapewnienia siostrze renty.

Dlatego konieczne jest ubezwłasnowolnienie Heleny Pawliczek.

Aniela Janiak Załączniki:

1)odpis skrócony aktu urodzenia,

2)karta informacyjna Szpitala,

3)zaświadczenie lekarza psychiatry,

4)odpisy wniosku i załączników.

195


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.