List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o ustanowienie adwokata (lub radcy prawnego)

Katowice, dnia 5 lipca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Katowicach

Powódka: Anna Krakowiak, zam. w Katowicach, ul. Górnicza 7 m. 11. Pozwany: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Katowicach, plac Wolności 2.

Sygn. akt I Co 36/99

WNIOSEK POWÓDKI o ustanowienie adwokata

Wnoszę o: ustanowienie dla mnie adwokata w sprawie przeciwko PZU o zapłatę odszkodowania.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 2 czerwca 1999 r. sygn. akt I Co 36/99 Sąd Rejonowy w Katowicach przyznał mi w sprawie przeciwko PZU o zapłatę odszkodowania w kwocie 5500 zł zwolnienie od kosztów sądowych, ponieważ bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla mnie i mej rodziny nie mogę ich ponieść.

Charakter sprawy, jak również mój wiek i stan zdrowia wymagają pomocy adwokata do jej wszczęcia i prowadzenia.

Anna Krakowiak


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.