List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o uznanie za zmarłego

Tychy, dnia 2 lipca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

w Tychach

Wnioskodawczyni: Helena Barcińska, księgowa, zam. w Tychach, ul. Paprocańska 34 m. 8, reprez. przez adwokata Jadwigę Pomianowską, członka Zespołu Adwokackiego nr 2 w Tychach, ul. Damrota 6. Zainteresowani: 1) Jan Barciński, student, zam. jak wnioskodawczyni, 2) Stefania Kluza, nauczycielka, zam. w Tychach, ul. Fabryczna 18 m. 5.

WNIOSEK o uznanie za zmarłego

W imieniu wnioskodawczyni, której pełnomocnictwo załączam, wnoszę o: uznanie za zmar­łego Stefana Barcińskiego, żonatego, górnika, zamieszkałego ostatnio w Tychach, urodzone­go dnia 20 grudnia 1941 r. w Żywcu, syna Stanisława Barcińskiego i Jadwigi z domu Zawierucha, i oznaczenie jego śmierci na dzień 15 marca 1996 r, godz. 24.

Ponadto wnoszę o wezwanie na rozprawę świadków:

Grzegorza Pytlika, zam. w Mikołowie, ul. Wąska 13 m. 7,

Anatola Gryzyka, zam. w Tychach, ul. Kościelna 27.

Uzasadnienie

Stefan Barciński urodził się 20 grudnia 1941 r. w Żywcu, jako syn Stanisława i Jadwigi małż. Barcińskich. Dnia 20 kwietnia 1963 r. zawarł on związek małżeński z Heleną Kandzia.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia i wyciąg z aktu małżeństwa.

Stefan Barciński zamieszkiwał w Tychach i był zatrudniony jako sztygar objazdowy w kopalni „Bolesław Śmiały" w Łaziskach Średnich. W dniu 15 marca 1996 r. w kopalni tej doszło do tragicznego wypadku wybuchu metanu. Zwłok Stefana Barcińskiego nie odnaleziono. Mimo to okoliczności wypadku pozwalają przyjąć, że mąż wnioskodawczyni - ojciec zainteresowanych zginął w tym wypadku, przy czym najbardziej prawdopodobną datą zgonu jest dzień 15 mar­ca 1996 r.

Dowód: świadkowie Grzegorz Pytlik i Anatol Gryzek, zam. jak wyżej.

W opisanej sytuacji wniosek jest uzasadniony.

Jadwiga Pomianowską (adwokat) Załączniki:

1)odpis skrócony aktu urodzenia,

2)wyciąg z aktu małżeństwa,

3)odpisy wniosków.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.