List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

 Tychy, dnia 11 lipca 1999 r.

Do

Komornika Sądu Rejonowego

Rewir II

w Mikołowie

Wierzyciel: Ryszard Jurasz, właściciel autokomisu, zam. w Tychach,

ul. Paprocańska 13.

Dłużnik: Wacław Tobis, kuśnierz, zam. w Mikołowie, ul. Katowicka 6.

WNIOSEK o wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Przedkładając prawomocny wyrok Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 22 grudnia 1998 r. sygn. akt U G 324/97, zaopatrzony w klauzulę wykonalności, wnoszę o:

1) wszczęcie egzekucji z nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Katowickiej 6, za­
pisanej w księdze wieczystej KW nr 3342 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiącej wła­
sność dłużnika Wacława Tobisa, w celu wyegzekwowania należności zasądzonych powo­
łanym wyżej wyrokiem, a to:

                   a)należności głównej w kwocie 17 000 zł,

                   b)odsetek od dnia 1 września 1997 r. do dnia uiszczenia należności,

                   c)kosztów w kwocie 1500 zł;

2)wezwanie dłużnika, aby zapłacił dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania;

3)zawiadomienie Sądu Rejonowego w Mikołowie, prowadzącego księgę wieczystą KW nr 3342, by dokonał wpisu ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym;

4)ustalenie oraz ściągnięcie wraz z egzekwowanym roszczeniem kosztów egzekucji według norm przypisanych.

       Zaliczkę na koszty niniejszego postępowania uiszczę na wezwanie.

Ryszard Jurasz

Załącznik:

tytuł wykonawczy.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.