List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Podanie o odroczenie terminu płatności podatku

 

        Marian Kapusta Warszawa, 15.01.1999 r.

ul. Sasanki 3 m. 14

02-154 Warszawa

NIP 623-85-12-508

Do

Urzędu Skarbowego

Warszawa Wola

PODANIE

Powołując się na ustawę z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, proszę o odroczenie mi do 15 września 1999 r. terminu płatności podatku od spadków i darowizn, określonych de­cyzją Waszego Urzędu z 5 stycznia br. (znak: US 3220/SiD/108).

Dotychczas nigdy nie zalegałem z płatnością podatków ani też nie występowałem o ulgi uznaniowe. Teraz jednak znalazłem się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej. 10 stycznia 1999 r. otrzymałem decyzję określającą wysokość zaległości wraz z odsetkami na kwotę 115 500,00 zł z tytułu podatku od towarów i usług za rok 1998. Wskutek takiego zbiegu ter­minów płatności wymienionych kwot podatków nie jestem w stanie uiścić jednocześnie wszystkich należności.

Z tego względu proszę o przychylne rozpatrzenie mej prośby.

Marian Kapusta


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.