List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Podanie o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody

Mirosław Łysiak Lubiatów, 15 maja 2000 r.

ul. Stanisława Wyspiańskiego 62 11-548 Lubiatów MP 532-22-97-415

Do

Wójta Gminy

Lubiatów

PODANIE

Powołując się na ustawę Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r., proszę o przyznanie mi odszkodowania w wysokości 600,00 zł z tytułu rzeczywistej szkody, jaką poniosłem na skutek wydania przez Wójta Gminy Lubiatów decyzji z 13 marca 1999 r. (znak: Fn. 4001-3/99), ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na 1999 r., unieważnionej następnie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku decyzją z 2 lutego 2000 r. (znak: KL. Fin. 292A/00).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze unieważniło wspomnianą decyzję Wójta Gminy Lubiatów w związku z brakiem podstawy prawnej do nakładania takich zobowiązań. Aby za­płacić należny podatek, musiałem zaciągnąć kredyt w banku. Oprocentowanie pożyczki wy­niosło 600,00 zł. Jest to kwota rzeczywistej szkody, jaką poniosłem wskutek ww. decyzji Wójta, i powinna ona zostać mi zrekompensowana.

Mirosław Łysiak


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.