List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Podanie o zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn

Marek Korbut Olsztyn, 24 kwietnia 1999 r.

ul. Odyrica 5 01-600 Olsztyn NIP 723-21-98-737

Do

Urzędu Skarbowego

w Olsztynie

PODANIE

Na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa proszę o zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn, ustalonego decyzją Urzędu Skarbowego z 15 kwietnia 1999 r. (znak: US 1215/PD/87).

Prośbę swą uzasadniam brakiem środków finansowych na zapłacenie tegoż podatku.

Jestem znacznie zadłużony wobec swoich wierzycieli, w tym wobec Banku PKO SA. Wszystkie nieruchomości oraz ruchomości, których byłem właścicielem, zostały już zabezpieczone w ramach czynności egzekucyjnych. Także nieruchomość, za którą wymierzono mi podatek od spadków i darowizn, pozostaje objęta hipoteką.

W związku z powyższym - ze względu na mój ważny interes jako podatnika - proszę o za­niechanie poboru wspomnianego podatku.

Marek Korbut


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.