List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Pozew o ustalenie nieważności testamentu

Wrocław, dnia 25 maja 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Jeleniej Górze

Powód: Stefan Twardy, zegarmistrz, zam. we Wrocławiu, ul. Bednarska 18. Pozwany: Henryk Mokry, rzeźnik, zam. w Jeleniej Górze, ul. Stawowa 13.

Wartość przedmiotu sporu: 5000 zł

POZEW o ustalenie nieważności testamentu Wnoszę o:

1) ustalenie, że testament własnoręczny sporządzony przez zmarłego w dniu 10 lipca 1998 r.
Roberta Wykę jest nieważny;

             2)zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przypisanych. Ponadto wnoszę o:

3)wezwanie świadków:

              a)Jana Trojana, zam. we Wrocławiu, ul. Dobra 56 m. 6,

              b)Bronisława Szczygła, zam. we Wrocławiu, ul. Poznańska 36 m. 17.

Uzasadnienie

Robert Wyka zmarł w dniu 10 lipca 1998 r., co jest pomiędzy stronami bezsporne.

W grudniu 1997 r. testator pożyczył mi kwotę 7500 zl, zastrzegając jej zwrot z końcem 1998 r. Jest to również okoliczność bezsporna pomiędzy stronami.

W dniu 10 maja 1999 r. pozwany zgłosił się do mnie twierdząc, że jest w posiadaniu testamentu zmarłego Roberta Wyki, w którym testator ustanowił go jedynym spadkobiercą. Testamentu tego jednak nie okazał mi, lecz „pomachał mi jedynie przed oczami" jakąś kartką zapisaną pismem maszynowym. Powołując się na ten dokument, pozwany żądał ode mnie zwrotu pożyczki udzielonej mi przez Roberta Wykę.

Wszystko to działo się w obecności świadków Jana Trojana i Bronisława Szczygła wyżej wy­mienionych. Wcześniej „chwalił" się przed tymi osobami, że Robert Wyka pozostawił mu spadek i w tym celu sporządził testament.

Dowód: świadkowie wymienieni wyżej w pkt 3 lit. a i b oraz przesłuchanie stron.

Testament własnoręczny nie może być sporządzony pismem maszynowym. Dlatego wnoszę o ustalenie, że jest on nieważny.

Stefan Twardy
Załączniki:

1)odpis aktu zgonu Roberta Wyki,

2)odpis pozwu.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.