List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Testamenty nienotarialne

Kolno, 1 czerca 2000 r.

Testament Na wypadek mej śmierci do spadku powołuję jako spadkobierców moje dzieci - Ewę, Monikę i Witolda, w 1/3 każde z nich.

Mirosław Kloc

Brwilno, 11 maja 1999 r.

Testament Na wypadek mojej śmierci mej córce Wandzie zapisuję swój samochód osobowy marki Toyota Corolla.

Jan Grzybowski

Busko, 3 sierpnia 1999 r.

Testament Mojemu synowi Wacławowi zapisuję sad owocowy i działkę budowlaną pod miastem.

Karol Biernacki

Warszawa, 23 lutego 1998 r.

Testament Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję jako spadkobiercę wyłącznego mojego syna Jana Grucę.

zef Gruca

Wolice, 12 stycznia 2000 r.

Testament Na wypadek swojej śmierci ustanawiam spadkobiercami: mojego syna Michała Koziuka, córkę Ewę Maryniak oraz wnuka Andrzeja Maryniaka, każde z nich po 1/3.

Jan Koziuk


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.