List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Curriculum Vitae (CV) 2

STEFAN KOWALSKI

ul. Józefa Bema 12 m. 19 05-402 Otwock tel. 022/635 22 22

PODSUMOWANIE PRACY ZAWODOWEJ:

Główny księgowy z 15-letnim doświadczeniem na odpowiedzialnych stanowiskach. Zorientowa­ny w całości zagadnień w dziale księgowości, rachunkowości i finansów. W dotychczasowej pra­cy zawodowej zajmowałem się budżetem operacyjnym, sprawozdawczością finansową i kontro­lą wewnętrzną dokumentacji księgowej.

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA: Rachunkowość

Oceniałem i usprawniałem metody pracy działu księgowości, czego rezultatem były rocz­ne oszczędności rzędu 150 000 złotych.

Wprowadzone przeze mnie usprawnienia i analizy finansowe spowodowały (co wykazały miesięczne i roczne sprawozdania finansowe) zaoszczędzenie 5000 roboczogodzin w cią­gu roku. Czas wykonywania zadania został skrócony o 35 procent.

Rachunek kosztów

Przez wdrożenie komputerowego systemu kosztów materiałowych wartość zaoszczędzo­nego surowca wzrosła o około 600 000 złotych.

Zorganizowałem zespół ludzi, którzy pod moim kierownictwem w ciągu trzech miesięcy wypracowali dogłębny system analizowania i rejestrowania kosztów produkcji oraz sprze­daży, wykorzystany we wszystkich zakładach produkcyjnych naszej firmy.

Finanse

Byłem inicjatorem wdrożenia systemu leasingu zwrotnego dla strategicznych firm, co po­zwoliło zaoszczędzić 1 000 000 złotych.

Zgromadziłem na bardzo korzystnych warunkach kapitał potrzebny do rozwinięcia nowej działalności (10 000 000 złotych).

Zatrudniałem i szkoliłem pracowników działów finansowych w nowych firmach.

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA:

1993 - do chwili obecnej - Eurometal Poland Ltd., Warszawa

asystent w dziale głównego księgowego 1988 -1993 - Gliwicka Odlewnia TON, Gliwice

kierownik biura rachunkowości (1990-1993)

główny księgowy (1988-1990)

1984-1988 - Spółdzielnia Pracy Metalowców, Sosnowiec

zastępca głównego księgowego (1984-1988)

WYKSZTAŁCENIE:

magister ekonomii - 1982, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek: rachunkowość i finanse

Studium Ekonomiczne w Krakowie, kierunek: rachunkowość przedsiębiorstw


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.