List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Testamenty nienotarialne 2

Toruń, 18 sierpnia 1999 r.

Testament Ja, Wanda Matusiak, powołuję do spadku mojego męża, Michała Matusiaka, a w razie gdyby on nie chciał lub nie mógł dziedziczyć po mnie (np. zmarł przede mną), do spadku powołuję córkę Ewę Kowalczyk z domu Matusiak.

Wanda Matusiak

Gdynia, 21 września 1999 r.

Testament

1)Na wypadek mojej śmierci do spadku powołuję: syna Antoniego Breta, córkę Martę Sło­dową oraz wnuka Daniela Breta, po 1/3 każde.

2)Na wypadek mojej śmierci zapisuję synowi Antoniemu Bretowi dom jednorodzinny w Wejherowie.

3)Na wypadek swojej śmierci powołuję moją córkę Martę Słodową jako wykonawczynię mego testamentu.

zef Bret


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.