List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Testament sporządzony z udzialem świadków

Testament Jan Rychlewski oświadcza, że swoje prawo własnościowe do lokalu spółdzielczego, znajdującego się w Kowalnie przy ul. Lubelskiej 3 m. 42, zapisuje swej córce Annie Ulińskiej. Testament ustny sporządzono 10 marca 1999 r. w Kowalnie. Pismo stwierdzające treść testamentu ustnego sporządzono 10 marca 1999 r. w Kowalnie.

Jan Rychlewski - testator

Jan Kolski, Wacław Borowski, Józef Szul,

Zdzisław Podlaski - świadkowie

Testament

Spadkodawca Jan Kwiatkowski oświadcza, że zapisuje swój dom położony w Warszawie przy

ul. Obrzeżnej 3 swemu bratu Julianowi Kwiatkowskiemu.

Protokół spadkodawcy odczytano.

Jan Kwiatkowski, Wacław Lisek, Tomasz Kolski, Witold Kuć

Warszawa, 3 marca 2000 r.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.