List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o nakazanie złożenia testamentu

Racibórz, dnia 5 lipca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

Wydział Spraw Nieprocesowych

w Raciborzu

Wnioskodawczym-. Helena Mańka, pracownica umysłowa,

zam. w Raciborzu, ul. Tylna 25.

Uczestnicy: 1) Paweł Skałecki, kierowca, zam. w Raciborzu,

ul. Rybnicka 24 m. 6,

2) Eugeniusz Stachura, rolnik, zam. w Ornontowicach, ul. Zielona 3.

WNIOSEK o nakazanie złożenia testamentu

Wnoszę o:

1)nakazanie Pawłowi Skałeckiemu i Eugeniuszowi Stachurze złożenia oświadczenia, czy i gdzie znajduje się testament Roberta Skateckiego, zmarłego w dniu 20 listopada 1998 r.;

2)nakazanie Pawłowi Skałeckiemu, Eugeniuszowi Stachurze lub innej osobie, u której znajduje się testament Roberta Skateckiego, by złożyła ten testament w Sądzie Rejonowym w Raciborzu w terminie siedmiodniowym od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

Uzasadnienie

Robert Skałecki, zamieszkały ostatnio w Raciborzu, zmarł tam w dniu 20 listopada 1998 r.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu.

Do kręgu osób, które dziedziczyłyby z ustawy spadek po nim, należą obaj uczestnicy: pierwszy jako syn, a drugi jako wnuk spadkodawcy.

W czasie pobytu w szpitalu w Raciborzu, gdzie spadkodawca zmarł, opowiadał pacjentom przebywającym z nim w tym samym pokoju, że sporządził testament, w którym zapisał także mnie, swej wnuczce, część swego majątku.

Dowód: zeznania świadków Antoniego Czempasa, zam. w Rudach Raciborskich, ul. Leśna 3, i Aleksandra Wronika. zam. w Krzanowicach, ul. Raciborska 23.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa testament Roberta Skateckiego znajduje się u Pawła Skateckiego, czemu ten jednak przeczy.

Helena Mańka

Załączniki:

1)odpis skrócony aktu zgonu Roberta Skateckiego,

2)odpisy wniosku.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.