List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Cieszyn, dnia 15 lipca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Cieszynie

Wnioskodawca: Henryk Mirski, ekonomista, zam. w Cieszynie, ul. Basztowa 8. Uczestnicy: 1) Wacław Mirski, celnik, zam. w Cieszynie, ul. Krótka 27 m. 3,

Anastazja Dłubik, lekarz, zam. w Cieszynie, ul. Wantuły 97,

Helena Mirska, emerytka, zam. w Cieszynie, ul. Wantuły 97.

WNIOSEK o stwierdzenie nabycia spadku Wnoszę o stwierdzenie, że:

spadek po Karolu Mirskim, zmarłym dnia 2 października 1998 r. w Cieszynie, tam ostatnio stale zamieszkałym, nabyli na podstawie ustawy:

1)żona Helena Mirska w 1/4 części,

dzieci:

a) Henryk Mirski,

b)Wacław Mirski,

c)Anastazja Dłubik każde z nich po 1/4 części.

Wnoszę też o orzeczenie, że koszty postępowania znoszą się wzajemnie.

Uzasadnienie

Nasz ojciec, a mąż uczestniczki postępowania Heleny Mirskiej, Karol Mirski, zamieszkały stale w Cieszynie, zmarł w dniu 2 października 1998 r. w swym miejscu zamieszkania.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu.

Do kręgu osób powołanych z ustawy do dziedziczenia należą: wnioskodawca, jego rodzeństwo i uczestniczka Helena Mirska, żona spadkodawcy.

Dowód: skrócone odpisy aktów urodzenia wnioskodawcy i uczestnika Wacława Mirskiego, aktu urodzenia i aktu małżeństwa uczestniczki Anastazji Dłubik oraz odpis skrócony aktu małżeństwa uczestniczki Heleny Mirskiej.

Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Nie ma innych spadkobierców.

Dowód: zapewnienie wnioskodawcy.

Spadkobiercy przejęli spadek wprost przez upływ czasu. Do spadku nie należy gospodarstwo rolne.

Dowód: zeznanie wnioskodawcy.

Wniosek zatem jest w pełni uzasadniony.

Henryk Mirski Załączniki:

1)odpisy wniosku,

2)pięć odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.