List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o zabezpieczenie spadku

Malbork, dnia 13 lipca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

w Malborku

Wnioskodawca: Stefan Dziergwa, szewc, zam. w Malborku, ul. Zamkowa 3. Uczestnik: Helena Pluta, fryzjerka, zam. w Sztumie, ul. Rycerska 12.

WNIOSEK o zabezpieczenie spadku

Wnoszę o:

1)zabezpieczenie spadku po Michale Dziergwie, zmarłym dnia 15 czerwca 1999 r., ostatnio zamieszkałym w Sztumie, przez spisanie i oddanie pod dozór majątku ruchomego należącego do spadku, znajdującego się w Sztumie przy ul. Rycerskiej 12;

2)zlecenie Komornikowi Sądu Rejonowego w Malborku, Rewiru II, z siedzibą w Sztumie, wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku.

Uzasadnienie

Wacław Dziergwa, mój ojciec, zmart w dniu 15 czerwca 1999 r. w Sztumie, gdzie ostatnio zamieszkiwai. Jako jego syn jestem jego jedynym spadkobiercą. Stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło. Uczestniczka Helena Pluta jest siostrą spadkodawcy.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy i odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy.

Spadek po mym ojcu składa się z majątku ruchomego, na który składają się liczne przedmioty urządzenia domowego, przedmioty osobistego użytku, księgozbiór i inne.

Zostałem poinformowany, że Helena Pluta szuka nabywców na niektóre z tych przedmiotów, a należącą do spadku szafę biblioteczną (tzw. gdańską) rzekomo już sprzedała.

Dowód: list Jana Zielonki, zam. w Sztumie, ul. Parkowa 34, z dnia 5 lipca 1999 r.

Mając to na uwadze, proszę o rychłe załatwienie mego wniosku.

Stefan Dziergwa

Załączniki:

1)odpis skrócony aktu zgonu,

2)odpis skrócony aktu urodzenia,

3)odpis wniosku i załączników,

4)list Jana Zielonki z dnia 5 lipca 1999 r.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.