List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Zawiadomienie sądu o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana

Grajewo, dnia 3 lipca 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

w Gdańsku

Czesław Popielski, zam. w Grajewie, ul. Szpaków 9 m. 5.

ZAWIADOMIENIE o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana

Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 1999 r. zmarł Henryk Osmólski, zamieszkały ostatnio w Gdańsku, przy ul. Długiej 4 m. 2.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu.

Henryk Osmólski w dniu 29 grudnia 1998 r. oświadczył swą ostatnią wolę przy jednoczesnej obecności świadków:

1)Jana Brzozy, zamieszkałego w Gdańsku, przy ul. Długiej 4 m. 3;

2)Janusza Konkola, zamieszkałego we Władysławowie, przy ul. Puckiej 45;

3)Marianny Przewidzkiej, zamieszkałej w Gdańsku, przy ul. Portowej 45 m. 16. To oświadczenie Henryka Osmólskiego nie zostało dotychczas spisane.

Zachodzi zatem potrzeba wezwania wymienionych świadków do złożenia zeznań stwierdza­jących treść tego testamentu ustnego.

Czesław Popielski

Załącznik:

odpis skrócony aktu zgonu.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.