List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Curriculum Vitae (CV)

ALBERT NIEWIADOMSKI

ul. Koszykowa 17 m. 34 00-675 Warszawa tel. 022/630-54-17

CEL:

Odpowiedzialne stanowisko w dziale sprzedaży lub marketingu w rozwijającej się firmie o profilu medycznym lub farmaceutycznym.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

1989 do chwili obecnej - Matchel Medical Corp., Warszawa Kierownik handlowy okręgu (1992 do chwili obecnej)

Jestem odpowiedzialny za usprawnienie całości koncepcji marketingu w swoim okręgu.

Kieruję pięcioma pracownikami działu sprzedaży specjalistycznego sprzętu medycznego.

Przemyślana strategia sprzedaży i doskonale umiejętności handlowe w ciągu trzech lat po­troiły wartość sprzedaży do 1 200 000 zł rocznie.

Kierownik działu sprzedaży (1990-1992)

Byłem odpowiedzialny za wzrost całości sprzedaży wyposażenia gabinetów lekarskich, sal operacyjnych oraz zaopatrzenia medycznego.

Rozwinąłem sieć klientów przez kontakty telefoniczne, referencje oraz listy reklamowe.

Zastosowałem komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Wykorzystałem znajomość trzech języków obcych.

Często wyjeżdżałem służbowo. Przedstawiciel handlowy (1989-1990)

Z powodzeniem sprzedawałem sprzęt medyczny w szerokim asortymencie.

Osobiście kontaktowałem się ze szpitalami, zakładami dla nieuleczalnie chorych, lekarza­mi. Osiągnąłem znakomite rezultaty: liczba odbiorców zwiększyła się o ponad 50%.

Otrzymywałem premie i nagrody za całość wykonywanej pracy na stanowisku przedsta­wiciela handlowego.

WYKSZTAŁCENIE:

doktor nauk ekonomicznych - 1989, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek: mar­keting i zarządzanie

magister ekonomii - 1987, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierunek: zarządzanie przedsiębiorstw

DODATKOWE KWALIFIKACJE:

Doskonała zdolność komunikacji. Solidność w wykonywaniu poleceń. Umiejętność współpra­cy w zespole. Zdolność do pracy w warunkach stresu oraz bez nadzoru przełożonego. Pozy­tywny stosunek do firmy. Akceptacja założeń i celów firmy.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.