List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Rachunek(nieskładowy)

RACHUNEK (nieskladkowy)
za pracę zleconą wykonaną przez

(inne i nazwisko)

na podstawie umowy zlecenia z dnia

zawarte] z firmą

(nazwa skrócona firmy)

Wynagrodzenie brutto zt gr

Koszty uzyskania przychodu zl gr

(poz. 1 x 20%)*)

3. Dochód do opodatkowania zl (bez groszy)

(poz. 1 - poz. 2) zaokrąglony

do pełnego złotego

4. Zaliczka na podatek dochodowy zt gr

(poz. 3 x 20%) w zaokrągleniu

do dziesiątek groszy

5. Kwota do wypłaty netto zl gr

(poz. 1 — poz. 4)

*) Koszt uzyskania nie przysługuje, kiedy kwota wynagrodzenia brutto nie przekracza 120 zł; stosuje się wtedy podatek ryczałtowy.

Kwotę zł gr

Słownie złotych groszy

Stwierdzam wykonanie pracy zgodnie Otrzymalem(-am) dnia


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.