List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Rachunek(składowy)

RACHUNEK (składkowy)

(imię i nazwisko)

za pracę zleconą wykonaną przez

na podstawie umowy zlecenia z dnia.,
zawartej z firmą

(nazwa skrócona firmy)

gr gr

1)Wynagrodzenie brutto zł

2)Koszt uzyskania przychodu

(poz. 1 x 20%)

3)Dochód (poz. 1 - poz. 2)

4)Składka ubezpieczenia społecznego (a+b+c)

gr gr gr

emerytalna (poz. 1 x 9,7%) zł

rentowa (poz. 1 x 6,50%)

chorobowa (poz. 1 x 2,45%)

5. Podstawa opodatkowania
(poz. 3 - poz. 4)

z zaokrągleniem do pełnych złotych zł (bez groszy)

6. Podatek dochodowy bez ulgi zł gr

zdrowotnej (poz. 5 x 20%)

7. Składka ubezpieczenia zdrowotnego zł gr

(poz. 1 -poz. 4)x7,5%

8. Ulga zdrowotna w podatku dochodowym zł gr

(kwota z poz.7)

9. Zaliczka na podatek dochodowy zł gr

(poz. 6 - poz, 8) zaokrąglona do

pełnych dziesiątek groszy

10. Kwota do wypłaty netto zł gr

(poz. 1 - poz. 4 - poz. 7 - poz. 9)

Kwotę zł gr

Słownie

. złotych groszy

Stwierdzam wykonanie pracy zgodnie z umową i akceptuję do wypłaty

Otrzymałem(-am) dnia.,

(podpis zleceniodawcy)

(podpis zleceniobiorcy)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.