List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Odwołanie od decyzji

ODWOŁANIE OD DECYZJI

1)o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji (art. 157 § 3 K.p.a.);

2)o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji (art. 158 § 1 K.p.a.);

3)o stwierdzeniu nieważności decyzji (art. 158 § 1 K.p.a.);

4)o stwierdzeniu wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa (art. 158 § 2 K.p.a.).

lmie i nazwisko odwołującego się miejscowość, data

adres odwołującego siej

(oznaczenie organu, do którego składane jest odwołanie)*

Odwołanie
Niniejszym odwołuję się od decyzji

oznaczenie organu, który wydał decyzjel

z dnia nr wsprawie

(określenie stron oraz przedmiotu sprawy)

Uzasadnienie**


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.