List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o odszkodowanie

WNIOSEK O ODSZKODOWANIE

za poniesioną rzeczywistą szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 K.p.a. albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji

miejscowość, data

(imię i nazwisko wnioskodawcy!

adres wnioskodawcy!

oznaczenie organu, do którego jest składany wniosek

Wniosek

Wnoszę o przyznanie mi odszkodowania* za rzeczywistą poniesioną szkodę, powstałą wskutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156 § 1 K.p.a. (lub stwierdzenia nieważności decyzji)

[oznaczenie organu, który wydal decyzję, której nieważność lub wydanie z naruszeniem prawa zostało następnie stwierdzone w postępowaniu nadzorczymi

z dnia nr w sprawie

lokreślenic stron oraz przedmiotu sprawył

Uzasadnienie**

podpis wnioskodawcy


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.