List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o wstrzymanie decyzji

WNIOSEK O WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI

miejscowość, data

limie; i nazwisko wnioskodawcy!

adres wnioskodawcy

(oznaczenie organu, do którego jest składany wniosek)

Wniosek

Wnoszę o wstrzymanie wykonania decyzji,

(oznaczenie organu, który wydał decyzję)

 

z dnia nr .

, w sprawie.

 

 

Uzasadnienie**

podpis wnioskodawcy!

* Jest to ten sam organ, do którego składa się wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.

** Strona (wnioskodawca) nie ma obowiązku uprawdopodobnienia, iż decyzja, o której wstrzymanie wykonania występuje, jest dotknięta jedną z wad określonych w przepisie art. 156 § 1 K.p.a. Obowiązek zbadania, czy w konkretnej sprawie nie zachodzi któraś z okoliczności przewidzianych w powołanym przepisie, spoczywa na organie administracji.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.