List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Gratulacja z nominacja na Profesora

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Proszę przyjąć najszczersze gratulacje z okazji nominacji na profesora zwyczajnego Uniwer­sytetu Jagiellońskiego.

Byłem Pańskim uczniem od pierwszego roku studiów. Pracę magisterską też pisałem pod Pana kierunkiem. Dlatego pozwalam sobie dołączyć do gratulacji gorące podziękowania za wiedzę, którą Panu Profesorowi zawdzięczam.

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku Janusz Karaś

Kraków, 19 października 2008 r.

Toruń, 10 listopada 2008 r. Szanowny Panie Profesorze!

Pozwalamy sobie złożyć Panu Profesorowi serdeczne gratulacje z okazji nadania Mu tytułu profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykłady Pana Profesora należały do najciekawszych na studiach i do dziś mamy je w pamięci.

Proszę przyjąć zapewnienia o naszym niezmiennym szacunku i sympatii.

Dawni Pańscy studenci

Jan Kopytko i Antoni Brodecki


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.