List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


List uzupełniający po rozmowie kwalifikacyjnej

Mariusz Dzikowski Lublin, 21 kwietnia 2000 r.

ul. Kraszewskiego 8 m. 16

32-648 Lublin

tel. 70-81/ 23 43 72

Pan

Jan Randolf

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe

ALASKAN Sp. z o.o.

ul. Dobra 132

80-746 Gdańsk

Szanowny Panie

Spotkanie, które odbyliśmy 21 kwietnia br. w celu omówienia szczegółów mojego zatrudnie­nia w charakterze asystenta księgowego w przedsiębiorstwie ALASKAN, sprawiło mi praw­dziwą satysfakcję. W pełni doceniam fakt, że poświęcił Pan swój cenny czas na tak długą i do­kładną rozmowę kwalifikacyjną, mimo że jest Pan ogromnie zajęty.

Na podstawie naszej rozmowy sądzę, że jestem doskonałym kandydatem na to stanowisko. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje bankowość, finanse i rachunkowość. Byłem jednym z głównych inicjatorów utworzenia działu leasingowego w Banku Lubelskim i brałem udział w negocjacjach bardzo korzystnych dla naszego banku. Wprowadziłem i udoskonaliłem nowy program finansowania, który stał się podstawą udanych inwestycji. Wymienione osiągnięcia w pełni przygotowały mnie do zadań, które miałbym u Państwa wykonywać, przyczyniając się do wzrostu sprzedaży i zysków firmy.

Pragnę Pana zapewnić, że jestem bardzo zainteresowany podjęciem pracy w Waszej firmie na stanowisku asystenta księgowego z możliwością awansu, gdyż wydaje mi się, że moje do­świadczenie zawodowe znakomicie odpowiada wymaganiom stawianym przez przedsiębior­stwo. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wzięcie pod uwagę mojej kandydatury na to stano­wisko.

Z poważaniem Mariusz Dzikowski


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.