List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Notatka służbowa

Dyrektor Generalny Fabryki Kabli w miejscu

NOTATKA SŁUŻBOWA

W dniu 11 stycznia 2008 r., podczas przeprowadzanej nocą kontroli czujności strażnika Antoniego Muchy, stwierdziłem opuszczenie przez niego stanowiska pracy w godz. 24.05-24.35.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie upomnienia ww. pracownikowi. W razie ponownego stwierdzenia takiego uchybienia nastąpi zwolnienie dyscyplinarne.

Sporządził

Marian Bielicki

(Dyrektor ds. administracyjnych)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.