List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Podanie o przyjęcie do pracy

Warszawa, 18.04.2008

Janina Kordaczuk ul. Leliwy 12 m. 34 02-154 Warszawa

Spółdzielczy Bank Rolny ul. Sanocka 7 01-345 Warszawa

Sprawa: przyjęcie do pracy

Uprzejmie proszę o zatrudnienie na stanowisku głównej księgowej od 1 maja 2008 r. w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ukończyłam Szkolę Główną Handlową i kurs obsługi komputera, zorganizowany przez Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne.

 

Znam biegle trzy języki: angielski, niemiecki i włoski. Umiem obsługiwać teleks, telefaks oraz kserokopiarkę.

Janina Kordaczuk

Załączniki:

1)kserokopia dyplomu ukończenia SGH

2)zaświadczenie ukończenia kursu komputerowego


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.