List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Podanie o przyjęcie do pracy 2

Wanda Poleska Włocławek, 20.08.2009 r.

ul. Liliowa 2 m.14 87-800 Włocławek

Dyrekcja Biblioteki Publicznej nr 28 ul. Kwiatowa 213 02-154 Warszawa

PODANIE

Uprzejmie proszę o zatrudnienie na stanowisku starszego bibliotekarza z dniem 1 września 2009 r.

Obecnie zajmuję takie stanowisko w Bibliotece Publicznej nr 3 we Włocławku. W zawodzie bibliotekarza pracuję od 15 lat. Przeszłam wszystkie szczeble kariery zawodowej, poczyna­jąc od asystenta bibliotekarza.

Prośbę swoją motywuję zmianą miejsca zamieszkania. W końcu tego miesiąca bowiem prze­prowadzam się wraz z całą rodziną na stałe do Warszawy.

Wanda Poleska

Załączniki :

1)życiorys

2)dyplom ukończenia studiów bibliotekoznawczych


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.