List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Protokół

PROTOKÓŁ

zebrania Komisji Rewizyjnej Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej w dniu 5.09.2009 r.

Obecni: Przewodnicząca Komisji - Joanna Gruza Członkowie: Jan Słowik, Zofia Majda

Porządek obrad:

1)Wybór przewodniczącego i sekretarza na rok 2009/2010

2)Plan obrad

3)Wolne wnioski

Przewodniczący - Joanna Gruza Sekretarz - Zofia Majda

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji zapoznała zgromadzonych z pkt. 13 Statutu Komitetu Rodzicielskie­go, który głosi, że na pierwszym zebraniu należy dokonać wyboru przewodniczącego i sekretarza Komisji. Zebrani jednogłośnie przyjęli propozycję Jana Słowika, aby przedłużyć kadencję Joanny Gruzy. Na sekretarza wybrano Zofię Majdę.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji przedstawiła plan pracy na rok szkolny 1999/2000. Uzgodniono, że w grudniu zostanie przeprowadzona kontrola finansowa wydatków ze składek na Komitet Rodzicielski.

Jan Słowik zgłosił propozycję przyznawania zapomóg dla uczniów znajdujących się w trud­nej sytuacji materialnej. Wniosek ten przedstawi na walnym zebraniu członków Komitetu Rodzicielskiego jeszcze we wrześniu br.

Ad. 3

Joanna Gruza zwróciła uwagę zebranych, że sytuacja finansowa szkoły jest zła - jak wielu innych placówek oświatowych - i zaproponowała, by do akcji poszukiwania stałego sponso­ra dla szkoły włączyć rodziców. Zasugerowała też rozważenie możliwości wydrukowania „cegiełek" na szkołę, rozprowadzanych przez rodziców. Propozycja ta zostanie przedstawiona na zebraniu z rodzicami.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolant (Zofia Majda)

Przewodniczący (Joanna Gruza)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.