List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Protokół 2

PROTOKÓŁ

zjazdu słuchaczy Korespondencyjnego Policealnego Studium Poligraficznego w Brodowie w dniu 13 kwietnia 1998 r.

Przewodnicząca: Zuzanna Kotek

Uczestnicy: słuchacze I semestru Korespondencyjnego Policealnego Studium Poligraficznego według listy obecności

Protokolant: Zofia Kruk

Porządek obrad:

1)Omówienie wyników prac kontrolnych z ostatniego spotkania.

2)Podanie programu bieżącego zjazdu.

3)Wnioski dotyczące zaprezentowanego materiału.

Przebieg obrad:

Ad. 1 Przewodnicząca Zuzanna Kotek poinformowała zebranych o wynikach prac kontrolnych z poprzedniego zjazdu i zapoznała słuchaczy z uzyskanymi ocenami.

Ad. 2 Przewodnicząca spotkania podała tematy bieżącego zjazdu, czyli:

1)Nowe techniki poligraficzne

2)Przydatność znajomości nowych technik poligraficznych w pracy redaktora technicznego,

a następnie szczegółowo omówiła ww. tematy.

Ad. 3

Na koniec zebrani wysunęli wnioski dotyczące przedstawionego im materiału. Przewodnicząca Kotek podała wskazówki do pracy kontrolnej, którą należy przygotować na następny zjazd 15 maja br., oraz omówiła związane z tematem pytania kontrolne.

Na tym zebranie zakończono.

Protokolant Przewodniczący

(Zofia Kruk) (Zuzanna Kotek)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.