List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Protokół zdawczo-odbiorczy

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

oporządzony 12 kwietnia 1999 r. z przekazania środków trwałych przez Urząd Gminy w Bieniewie

Na podstawie decyzji Wójta Gminy Bieniewo z dnia 3 marca 1999 r. o przekazaniu Szkole Podstawowej w Bieniewie komputera IBM oraz kserokopiarki przekazano wymienionej szkole:

1)Komputer IBM szt. 1 nr inwentaryzacyjny 21

2)Monitor szt. 1 nr inwentaryzacyjny 28

3)Kserokopiarka szt. 1 numer inwentaryzacyjny 2

Wymienione środki trwale przekazano nieodpłatnie. Podlegają one ewidencji w Szkole Pod­stawowej w Bieniewie. Tym samym skreśla się je z ewidencji Urzędu Gminy Bieniewo.

Protokół po odczytaniu podpisano.

Przekazujący Odbierający

Główny księgowy Księgowa Szkoły Podstawowej

Urzędu Gminy Bieniewo w Bieniewie

mgr Jan Cichy Monika Biel


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.