List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Upomnienie pierwsze pisemne

Pierwsze upomnienie pisemne

Poznań, 12.04.2003  r.

Barbara Wolska w miejscu

Szanowna Pani, pani mgr Kwiatkowska udzieliła już Pani 15 i 18 marca br. upomnień ustnych w związku z Pani niepunktualnością.

Mimo obietnicy poprawy dzisiaj znowu spóźniła się Pani o 30 minut. Nie możemy dłużej tolerować takiej niepunktualności.

Liczę na szybką poprawę Pani zachowania pod tym względem.

Z poważaniem dr Ryszard Ktyś


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.