List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Upoważnienie

Upoważnienie

Jan Nowotny Warszawa, 10.05.2000 r.

ul. Konopna 3

02-132 Warszawa

nr dowodu osobistego BD 4797861

UPOWAŻNIENIE

Upoważniam moją koleżankę, Ewę Monikę Kmiecik, legitymującą się dowodem osobistym nr DH 6812347, do odbioru z kasy Wydawnictwa „Litera" mojego honorarium za sporządze­nie indeksu nazwisk do książki Adama Misia pt. „Herezje w Polsce - prawda i fikcja".

Jan Nowotny

Potwierdzam autentyczność podpisu Jana Nowotnego

Janina Zyska (Kierownik Działu Kadr) Warszawa, 10.05.2000 r.

Warszawa, 11.04.1999 r.

UPOWAŻNIENIE

Stale nr

Lp. jednorazowe 5.2

Pan Lesław Bury, legitymujący się dowodem osobistym serii DB nr 53218702, wydanym przez
Burmistrza Gminy Warszawa Wola, jest upoważniony do odbioru z Przedsiębiorstwa Robót
Budowlanych „Trakt" następujących towarów wg zamówienia nr 42156/99

stosownie do

Z dnia 20 r.

Nr

Dyrektor

mgr Zbigniew Cebulski

(podpis i pieczęć imienna)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.