List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Sprawozdanie 2

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji „Uśmiech Dzieciom" za okres 1 sierpnia 1998-31 grudnia 1999 r.

Wpływy ze składek członkowskich za okres od sierpnia ub.r. do końca grudnia br. wyniosły 5000 zł. Ze składek z poprzedniego okresu zostało 1500 zł. Fundacja otrzymała wsparcie od 10 sponsorów w łącznej wysokości 10 000 zł. Ponadto uzyskała znaczną pomoc rzeczową (komputer, kserokopiarkę, elektroniczną maszynę do pisania, meble biurowe, papier kserograficzny).

Zebrane fundusze umożliwiły zakup podręczników dla Szkoły Specjalnej w Walicowie oraz Ośrodka dla Dzieci Niedosłyszących w Wysokiej na łączną sumę 3000 zł.

W grudniu, miesiącu obfitującym w imprezy dziecięce, zorganizowano mikołajki, Wigilię, bal karnawałowy.

Imprezy te odbyły się w 15 placówkach pozostających pod stałym patronatem Fundacji; 500 wychowanków tych placówek otrzymało paczki. Koszty organizacyjne imprez świątecz­nych wyniosły 4000 zł.

Do dyspozycji na rok 2000 pozostało 7000 zł (słownie: siedem tysięcy). Zarząd Fundacji dołoży wszelkich starań, żeby zostały one wydatkowane zgodnie ze Statutem na cele rehabilitacyjne i dydaktyczno-profilaktyczne dla młodzieży szkół i przedszkoli specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych.

Sekretarz Skarbnik Prezes

(Anna Górna) (Ewelina Kmiecik) (Jan Srebrny)


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.