List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Curriculum Vitae (CV) 4

JAN NOWAK

pi. Biskupi 12

31-050 Kraków

tel. 012/22 68 58 i I

CEL:

Stanowisko starszego inżyniera projektanta w dziale głównego inżyniera, odpowiedzialnego

za projekt obejmujący plan konstrukcyjny, instalację oraz rozruch urządzeń.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

1987 do chwili obecnej - Huta Aluminium „Saturn" i Starszy inżynier projektant (1987 do chwili obecnej)

Współpracując z działem głównego mechanika, byłem odpowiedzialny za zaprojektowanie, instalację, rozruch oraz korygowanie usterek pracy pieca do produkcji aluminium i magne­zu (z uwzględnieniem procesów wapniowych oraz systemu podawania surowców). Koordy­nując pracę działów głównego mechanika i głównego elektryka, z powodzeniem kierowałem projektem konstrukcji kompleksowego pieca (projekt wykonany w czasie i o 10% poniżej za­planowanego budżetu). Wartość inwestycji -18 min złotych. Przeprojektowałem ogniotrwa­łe okładziny stosowane w procesach wapniowych, czego rezultatem jest zmniejszenie utra­ty ciepła o 25% w starych i o 45% w nowych zespołach.

1983-1987 - Kombinat Górniczo-Hutniczy „Bolesław"

Inżynier projektant (1983-1987) W biurze konstrukcyjnym pracowałem nad projektami pieców do wytopu cynku oraz urzą­dzeń podających surowiec. Byłem asystentem głównego inżyniera przy rozruchu komplek­sowego pieca o wartości 15 min złotych oraz związanych z tym systemów przekazywania surowców w nowej odlewni.

WYKSZTAŁCENIE:

Magister inżynier mechanik

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1983 Kierunek: mechanizacja i automatyzacja odlewni

PRZYNALEŻNOŚĆ:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich.

DANE OSOBOWE:

37 lat

żonaty

doskonałe zdrowie

REFERENCJE.

Na życzenie.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.