List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Curriculum Vitae (CV) 5

MATEUSZ RYBICKI

ul. Strzegomska 32 m. 21

59-202 Legnica

tel. 0-76/13 12 27

CEL:

Stanowisko specjalisty w zakresie tworzenia systemów baz danych wspomagających działanie przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w dużej firmie inżynierii informatycznej.

WYKSZTAŁCENIE:

Magister inżynier informatyk, Akademia Górniczo-Hutnicza 1995 r.

Kierunek: informatyka; średnia ocen 4,75

II kierunek: telekomunikacja; średnia ocen 4,20

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

1995 do chwili obecnej: OLYMPIC - SYSTEMY KOMPUTEROWE Sp. z o.o. Analityk rozległych baz danych

Tworzyłem pomocnicze oprogramowanie wspomagające nowoczesne systemy przetwarzania danych na potrzeby komunikacji w inżynieryjnej firmie zajmującej się badaniami naukowymi.

Kontrolowałem funkcjonowanie SNA/ACP/NCP podczas sterowania systemów komunika­cyjnych w środowisku PER

Byłem odpowiedzialny za sprawność działania systemów ACP/NCP, testowałem je i bada­łem możliwość ich usprawnienia, diagnozowałem problemy oprogramowania oraz współ­pracy połączeń sieciowych, usuwałem usterki.

DANE OSOBOWE:

26 lat

kawaler

doskonałe zdrowie

REFERENCJE:

Bardzo dobre referencje zarówno zawodowe, jak i akademickie, które mogę dostarczyć na życzenie.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.