List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku


Rybnik, dnia 10 maja 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

Wydział Rodzinny i Nieletnich

w Rybniku

Wnioskodawczym: Maria Krupa, zam. w Rybniku, ul. Raciborska 20. Uczestnicy: 1) Antoni Krupa, górnik, zam. w Rybniku, ul. Raciborska 20,

2) Cecylia Krupa, księgowa, zam. w Rybniku, ul. Raciborska 20,

3) Andrzej Zimny, górnik, zam. w Rybniku, ul. Dolna 8.

WNIOSEK MAŁOLETNIEJ o udzielenie jej zezwolenia na zawarcie małżeństwa

Wnoszę o wydanie postanowienia następującej treści: zezwala się Marii Krupa, ur. dnia 10 stycznia 1982 r. w Rybniku, córce Antoniego i Cecylii małż. Krupa, na zawarcie małżeństwa z Andrzejem Zimnym, ur. dnia 2 stycznia 1975 r. w Rzeszowie, synem Józefa i Marii małż. Zimny.

Uzasadnienie

Urodziłam się dnia 10 stycznia 1982 r. jako córka Antoniego i Cecylii małż. Krupa.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

Uczę się zawodu ekspedientki w sklepie rzeźniczym Karola Klasy w Rybniku.

Andrzej Zimny, ur. 2 stycznia 1975 r, pracuje jako górnik w kopalni „Chwałowice".

Dowód: zaświadczenie, które przedstawię na rozprawie.

Ja i Andrzej Zimny znamy się od 6 miesięcy i oboje pragniemy zawrzeć z sobą małżeństwo. Na skutek współżycia z Andrzejem Zimnym jestem w trzecim miesiącu ciąży. Mój ogólny rozwój fizyczny i umysłowy czyni mnie zdolną do zawarcia małżeństwa.

Dowód: zaświadczenie lekarskie.

Rodzice moi nie sprzeciwiają się zawarciu przeze mnie małżeństwa z Andrzejem Zimnym.

Maria Krupa

Załączniki:

1)odpis skrócony aktu urodzenia,

2)zaświadczenie ze sklepu Karola Klasy,

3)zaświadczenie lekarskie,

4)odpisy wniosku.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.