List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Katowice, dnia 12 lipca 1999 r.

Do

Sądu Okręgowego Wydział II Cywilny w Katowicach

Wnioskodawca: Józef Kowalak, zam. w Katowicach, ul. Mikołowska 32 m. 7. Uczestniczka: Marjory Smith, zam. 1352 North Astor Street, Chicago 10, stan Illinois, USA.

WNIOSEK

o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

Wnoszę o uznanie za skuteczny na obszarze Polski wyroku Superior Courts of Cook County (na­zwa sądu) w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan Illinois) z dnia 20 marca 1997 r. nr 62 S 263, orzekającego rozwód małżeństwa zawartego w dniu 11 września 1952 r. w Glasgow (Wielka Brytania - Szkocja) pomiędzy Józefem Kowalakiem a Marjory Smith.

Uzasadnienie

Jestem obywatelem polskim, a Marjory Smith, z którą w dniu 11 września 1952 r. w Glasgow zawarłem związek małżeński, jest obywatelką brytyjską. Ostatnio mieszkaliśmy wspólnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan Illinois). Dzieci nie mieliśmy. W lipcu 1990 r. powróciłem na stałe do Polski. Przyjechałem sam, ponieważ żona nie zgodziła się towarzyszyć mi i zamieszkać w Polsce.

Po pewnym czasie wystąpiła ona o rozwód, który następnie orzeczony został wyżej wymienionym wyrokiem z powodu „złośliwego opuszczenia żony przez męża". Wyrok ten jest prawomocny.

Dowód: odpis wyroku ze wzmianką o jego prawomocności oraz tłumaczenie.

W sprawie, w której zapadł ten wyrok, brałem udział i nie byłem pozbawiony możności obrony. Przed sądem polskim nie toczyła się w tym przedmiocie żadna sprawa.

Z tych względów wnoszę jak na wstępie.

zef Kowalak

Załączniki:

1)odpis wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności oraz przekład,

2)pełny odpis aktu urodzenia wnioskodawcy,

3)odpisy wniosku i załączników.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.