List motywacyjny

CV i List Motywacyjny

Strona główna CV List Motywacyjny Wzory CV Wzory Listu Motywacyjnego


Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej

Orzesze, dnia 10 maja 1999 r.

Do

Sądu Rejonowego

Wydział Rodzinny i Nieletnich

w Mikołowie

Wnioskodawca-. Henryk Mularski, górnik, zam. w Orzeszu, ul. Rybnicka 6. Uczestnik: Juliusz Zdebski, murarz, zam. w Orzeszu, ul. Korfantego 34, przebywający w Zakładzie Karnym w Mysłowicach.

WNIOSEK o zawieszenie władzy rodzicielskiej

Wnoszę o:

zawieszenie władzy rodzicielskiej Juliusza Zdebskiego nad jego małoletnimi dziećmi: Jackiem Zdebskim, urodzonym 15 grudnia 1986 r., i Michałem Zdebskim, urodzonym 3 marca 1989 r. w Orzeszu.

Uzasadnienie

Małoletni Jacek Zdebski, urodzony dnia 15 grudnia 1986 r., i Michał Zdebski, urodzony dnia 3 marca 1989 r., są dziećmi Juliusza Zdebskiego i jego żony Marii z domu Mularskiej.

Dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia.

Matka małoletnich, a moja córka Maria Zdebska, zmarła dnia 10 stycznia 1999 r.

Dowód: odpis skrócony aktu zgonu.

Ojciec małoletnich, uczestnik, Juliusz Zdebski odbywa karę 2 lat pozbawienia wolności w Za­kładzie Karnym w Mysłowicach. Odbywanie kary rozpoczął w dniu 15 czerwca 1998 r.

Dowód: akta sprawy sygn. IIK 13/97 Sądu Rejonowego w Katowicach.

Małoletni Jacek Zdebski i Michał Zdebski przebywają u mnie. Pozbawienie wolności ojca małoletnich Juliusza Zdebskiego uniemożliwia mu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad jego synami. Dlatego zachodzi potrzeba zawieszenia jej, co umożliwi ustanowienie opieki nad dziećmi do czasu powrotu Juliusza Zdebskiego z zakładu karnego.

Henryk Mularski

Załączniki:

1)dwa odpisy skrócone aktów urodzenia,

2)odpis skrócony aktu zgonu,

3)odpisy wniosku i załączników.


Hubert 2010-11-20


CV i List Motywacyjny Napisanie dobrego CV i Listu Motywującego to klucz do sukcesu zawodowego.
Kopiowanie treści zabronione.